• بارش تگرگ و طوفان شن در استرالیا

    بارش تگرگ و طوفان شن در استرالیا

    گروه عکس الف، 

    استرالیا در تله آتش، طوفان شن و تگرگ دست و پا می‌زند. علاوه بر طوفان بارش تگرگ نیز باعث به بار آمدن خسارت و آسیب دیدگی مردم در ایالت ولز استرالیا شده است./ خبرگزاری مهر