• درختان شهرکرد در یک قدمی شکسته شدن

    درختان شهرکرد در یک قدمی شکسته شدن

    گروه حوادث الف، 

    بارش شدید برف بر روی درختان در سطح شهر شهرکرد موجب خمیدن شدن درختان شده است و درختان در یک قدمی شکسته شدن هستند.