• گزارش تخلف ۲ اپراتور موبایل در گرانی اینترنت

    گزارش تخلف ۲ اپراتور موبایل در گرانی اینترنت

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.