• فیلمی دیدنی از طبیعت زیبای ایذه

    فیلمی دیدنی از طبیعت زیبای ایذه

    گروه ویدئو الف،

    فردی خوش ذوق فیلمی زیبا از طبیعت زیبای ایذه و آثار باستانی اشکفت سلمان در دامان کوههای کهنسال زاگرس تهیه کرده است که در ادامه آن را خواهید دید.