• اهرام سودان

    اهرام سودان

    گروه عکس الف، 

    در دولت عمر البشیر توجهی مکان دیدنی سودان نشد و همین امر باعث آسیب دیدن برخی این ساختمان‌ها شده اما مسئولان امروز این کشور قصد دارند با ترمیم بناهای تاریخی این کشور گردشگرانی به اهرام کوچک کشورشان جذب کنند.