• منتظر پدیده انسان-ویروس باشید!

    منتظر پدیده انسان-ویروس باشید!

    سلامت،

    به نظر می‌رسد اکنون شواهد بیشتری برای اثبات ادعای بحث برانگیز ادغام ژن‌های کووید-۱۹ با دی‌ان‌ای انسانی وجود دارد.