• کسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی‌رود؟

    کسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی‌رود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر گرد و خاک زیادی را در فضای عمومی جامعه بر پا کرد، پروژه‌ای که محیط زیستی‌ها بر این باورند اجرای آن مطالبه وزارت نیرو بوده و وزارت نیرویی‌ها نیز بر این تاکید دارند در این راستا مطالبه‌ای نداشتند و پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.