• تاریخ به زبان همه‌ی ما!

    «ایران در سپیده‌دمانِ تاریخ»؛ محسن جعفری؛ انتشارات ققنوستاریخ به زبان همه‌ی ما!

    حمیدرضا امیدی‌سرور،

    «ایران در سپیده‌دمانِ تاریخ » محصول ضرورتی است که نویسنده‌ی آن، به عنوان یک دانش آموخته تاریخ در سطح بالای آکادمیک وکسی که قریب به دو دهه در این حوزه به تحقیق و پژوهش مشغول بوده، احساس کرده است.