• آیا تعداد فالوور ملاک انتخاب بازیگران شده است؟

    آیا تعداد فالوور ملاک انتخاب بازیگران شده است؟

    گروه ورزشی الف، 

    بازیگر جوان سریال «حکایت های کمال» گفت: امروز متأسفانه ملاک برخی فیلمسازان و سریال سازان برای انتخاب بازیگران تعداد دنبال کنندگان و فالوورهای آنها در فضای مجازی شده است.