• سالگرد یک آبروریزی بزرگ در آمریکا!

    سالگرد یک آبروریزی بزرگ در آمریکا!

    گروه جهان الف،

    بر اساس بند سوم اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، فردی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می کند، اگر در ایجاد شورش و آشوب در آمریکا نقش داشته باشد، بایستی از حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور محروم شود.