آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
 • عشق به پدر بودن

  «پدرکشی»؛ املی نوتومب؛ ترجمه بنفشه فریس‌آبادی؛ نشر چشمهعشق به پدر بودن

  رضا فکری، 

  «پدرکشی» در ابتدا با حضور املی نوتومب در متن داستان آغاز می‌شود. نویسنده‌ای که با آن کلاه عجیبش، به عنوان یک ناظر بی‌طرف در جشن دهمین سالگرد تاسیس یک کلوب «زیرزمینی» حاضر شده است

 • غافلگیری در پایان ماجرا!

  «جنایت کنت نوویل»؛ املی نوتوم؛ ترجمه ویدا سامعی؛ نشر نوغافلگیری در پایان ماجرا!

  رضا فکری، 

  جنایت کنت نوویل نیز مانند بسیاری از آثار املی نوتوم رمانی چند لایه است. در نگاه اول، می‌تواند داستانی پلیسی- جنایی باشد که در بستری از زندگی بازماندگان آریستوکراسی بلژیک رخ می‌دهد