• آیا در ایران امامزاده جعلی داریم؟!

    آیا در ایران امامزاده جعلی داریم؟!

    گروه فرهنگی الف، 

    جعلی بودن امامزادگان یکی از شبهاتی است که طی سالیان اخیر حرف و حدیث‌های زیادی را به خود اختصاص داده است؛ در این گزارش به شبهه جعلی بودن امامزادگان پاسخ داده شده است.