• آیا فقط گرانی بنزین «عدالت» را بر قرار می‌کند؟!

    آیا فقط گرانی بنزین «عدالت» را بر قرار می‌کند؟!

    گروه اقتصادی الف، 

    از زمانی که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرایی شد این سوال بارها تکرار شده آیا سه نرخی شدن بنزین راه کار صحیحی بوده و دولت راه حل دیگری در اختیار نداشته است؟ این مسئله در حالی مطرح شده که در همین چند ماه اخیر بارها راه های دیگری مطرح شده بود اما هیچ کدام از آنها مورد توجه قرار نگرفت.