آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • رشد اقتصادی انگلیس کاهش می‌یابد

    رشد اقتصادی انگلیس کاهش می‌یابد

    گروه جهان الف، 

    انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با توجه به نگرانی‌ها از برگزیت و کاهش رشد خدمات، اقتصاد انگلیس رشد محدودتری را تجربه کند.