• افزایش ۹ هزار میلیاردی پایه پولی در بهار

    افزایش ۹ هزار میلیاردی پایه پولی در بهار

    گروه اقتصادی الف، 

    در بهار امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شد که سهم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از دیگر اجزای پایه پولی بوده است. آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال میزان رشد سالانه پایه پولی نسبت به نقدینگی بیشتر بوده است.