• آیا «قیمت آب» بازهم گران می‌شود؟

    آیا «قیمت آب» بازهم گران می‌شود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    طی روز‌های گذشته شایعه گران شدن آب در برخی محافل مطرح شد که اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان دادند.