• مصدوم شدن دختر ۸ ساله حین نجات از تله سیژ

    مصدوم شدن دختر ۸ ساله حین نجات از تله سیژ

    ویدئو، 

    خراب شدن دستگاه تله‌ سیژ در یک پیست اسکی در ایالت مین آمریکا باعث توقف آن و وحشت گردشگرانی شد که بر آن سوار شده بودند. یک دختر هشت ساله در عملیات نجات از فاصله شش متری به پایین پرید و مصدوم شد. وی پس از انتقال به بیمارستان بهبود یافت.