• چرا منافقین در دهه ۶۰ اعدام شدند؟

    چرا منافقین در دهه ۶۰ اعدام شدند؟

    گروه سیاسی الف، 

    دادستان اسبق کشور درباره دستور امام خمینی(ره) در مورد بررسی پرونده منافقین زندانی در سال 67 و احکام آن‌‌ها توضیح داد.