• متاسفانه ایران آرام ترین نقطه منطقه است!

    متاسفانه ایران آرام ترین نقطه منطقه است!

    کارشناسان صهیونیست شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل در یک میز گفتگوی خبری، ضمن طرح ادعاهای بی‌مبنا، به این حقیقیت با تلخی اذعان کردند که ایران امن‌ترین نقطه منطقه است.