• روز خونین در میانمار/واکنش سازمان ملل و اتحادیه اروپا

    روز خونین در میانمار/واکنش سازمان ملل و اتحادیه اروپا

    جهان، 

    سازمان ملل اعلام کرد، دست‌کم ۱۸ تن طی امروز، یکشنبه در جریان متفرق کردن تظاهرکنندگان در میانمار توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، که خونبارترین روز از زمان وقوع کودتای نظامی در اول فوریه محسوب می‌شود.