•  ورود غیرقانونی قرص روان گردان به گمرک بوشهر و لاپوشانی گمرک

   ورود غیرقانونی قرص روان گردان به گمرک بوشهر و لاپوشانی گمرک

  اجتماعی، 

  از جمله نمادهای فساد سیستمی در گمرک ورود کالاهای قاچاق به کشور می باشد  که موجب تضییع صدها و بلکه هزاران میلیاردی حقوق دولت می گردد. مطمئناً اینگونه فسادهای سازمان یافته نمی تواند بدون هماهنگی قبلی  شکل بگیرد.

 • کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت

  با تصویب دولت؛کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت

  سیاسی، 

  اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.