• آشنایی با دو اسید معدنی، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

    آشنایی با دو اسید معدنی، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

    گزارش بازرگانی، 

    قدیمی‌ترین اسید که اتفاقاً‌ جزء ‌قوی‌ترین اسیدها هم است، اسید سولفوریک نام دارد که کاربرد بسیاری در صنعت دارد و از اسید فسفریک هم می‌توان در تولید انواع کودهای فسفاته استفاده کرد.