• اسکی در صحرا

    اسکی در صحرا

    گروه ویدئو الف، 

    فیلم اسکی بازی مارتینز، مربی و قهرمان جهان را بر روی شن‌های داغ صحرا می‌بینید.