• حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا

    حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا

    گروه عکس الف، 

    مراسم حرکت کاروان نمادین اسرای کربلا، بعد از ظهر پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم برگزار شد/ مهر