• لبنان استخراج نفت را آغاز می کند

    لبنان استخراج نفت را آغاز می کند

    گروه جهان الف، 

    رئیس جمهور لبنان در سخنانی اعلام کرد که این کشور طی ساعات آینده رسما حفر اولین چاه نفت در سواحل خود را آغاز خواهد کرد.