• همتی: عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضا پیشی گرفته است

    همتی: عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضا پیشی گرفته است

    گروه اقتصادی الف، 

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز بر تقاضای آن که نقش مهمی در ثبات این روزهای بازار ارز دارد نشانه خوبی است که اتخاذ سیاست‌های درست صادراتی و ارزی می‌تواند این روند را بهبود ببخشد.