• احتمال تخصیص ارز کمتر از ۱۰ هزار تومانی به حج ۹۹

    احتمال تخصیص ارز کمتر از ۱۰ هزار تومانی به حج ۹۹

    گروه اقتصادی الف، 

    با نزدیک شدن به آغاز نام‌نویسی حج تمتع و بررسی نرخ ارز اختصاص یافته به عملیات حج در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که ارز پیشنهادی برای حج تمتع سال آینده مبلغی کمتر از ۱۰ هزار تومان باشد.