• عملیات ضد تروریستی ارتش فرانسه در مالی

    عملیات ضد تروریستی ارتش فرانسه در مالی

    گروه عکس الف، 

    نیروهای ارتش فرانسه در یک عملیات ضد گروه های ترویستی در کشور مالی شرکت کردند. این عملیات موسوم به بارخان است. حدود ۴۵۰۰ سرباز فرانسوی برای مقابله با گروه های تروریستی در مالی حضور دارند.