• فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مساله مشترک امت اسلامی است

    روحانی در گفتگو با رئیس جمهور ترکیه:فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مساله مشترک امت اسلامی است

    سیاسی

    رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در قدس گفت: ماجرای فلسطین همچنان مهم‌ترین و زنده‌ترین مساله مشترک امت اسلامی است؛ مقابله با این جنایات و توقف فوری حملات وحشیانه ضروری است.