• ادغام یارانه نقدی و معیشتی منتفی شد

    ادغام یارانه نقدی و معیشتی منتفی شد

    گروه اقتصادی الف، 

    سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی از تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس، برای تفکیکی ماندن یارانه معیشتی و یارانه نقدی، تمجید کرد.