• خطر قحطی در کمین میلیون ها نفر در افغانستان

    خطر قحطی در کمین میلیون ها نفر در افغانستان

    علی اباذری، گروه جهان الف،

    "اخضر ابراهیمی" دیپلمات شناخته شده جهان عرب در گزارشی می نویسد: «بحران انسانی در افغانستان وضعیت وخیمی دارد و جانِ میلیون ها نفر در این کشور در زمستان جاری، در خطر است. جهان باید کمک‌های خود را به افغانستان، در حوزه هایی که حالت اورژانسی دارند معطوف و اولویت بندی کند و از آشتیِ ملی و فرآیندهای صلح طلبانه در افغانستان تا هر زمان که لازم باشد، حمایت کند.»