• اختلال پانیک چیست؟

    اختلال پانیک چیست؟

    گروه سلامت الف، 

    یک روانشناس گفت: اختلال پانیک یا حمله هراس یک مشکل عمده در سلامتی و یکی از مهمترین اختلالات رایج در دنیاست.