• سالک: قطع اینترنت نقطه قوت بود

    سالک: قطع اینترنت نقطه قوت بود

    گروه سیاسی الف، 

    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،گفت: قطع اینترنت در زمان آشوب نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوتی است که می‌توان اشرار و خرابکاران را مدیریت کرد.