• رونمایی کتاب احمد دهقان در فرانکفورت

    اتمام ترجمه انگلیسی «پرسه در خاک غریبه»رونمایی کتاب احمد دهقان در فرانکفورت

    این دومین رمان دفاع مقدسی است که از احمد دهقان به زبان انگلیسی منتشر می‌کنم،‌ پیش از این کتاب «من قاتل پسرتان هستم»‌ به زبان انگلیسی ترجمه و در کشورهای انگلیسی‌زبان و آمریکا توزیع شده است