• کارگردان سینما: جهانی‌شدن سینمای ایران توهم است

    کارگردان سینما: جهانی‌شدن سینمای ایران توهم است

    گروه فرهنگی الف، 

    احمدرضا درویش گفت: متاسفانه ما در سینما دچار توهمی عجیب شده‌ایم و فکر می‌کنیم حضور جهانی داریم در حالی که به نظر من اینطور نیست. حتی در پایتخت شهرهای اسلامی هم کسی آنچنان دنبال سینمای ایران نیست.