• میرزای آشتیانی؛ مرجعی که در حال قرائت زیارت جامعه رحلت کرد 

  در برنامه ضیافت مطرح شد؛ میرزای آشتیانی؛ مرجعی که در حال قرائت زیارت جامعه رحلت کرد 

  فرهنگی، 

  پژوهشگر تاریخ شیعه گفت: مرحوم میرزای آشتیانی علاوه بر اینکه در عرصه فعالیتهای علمی، اجتماعی و سیاسی سرآمد بود، در عبادت نیز دست بلندی داشت. ایشان مقید به قرائت هر شب زیارت جامعه کبیره بود و در آخرین لحظات عمر شریفش نیز در حالی که زیارت جامعه را زمزمه می کرد، به دیدار حق شتافت.

 • درباره تحریم تنباکو چه می‌دانیم

  درباره تحریم تنباکو چه می‌دانیم

  گروه ویدئو الف، 

  موسی حقانی، رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر پاسخ می‌دهد