• تصاویر آموزش کودکان برای مبارزه باندهای مواد مخدر

  تصاویر آموزش کودکان برای مبارزه باندهای مواد مخدر

  گروه عکس الف، 

  به گفته مقامات مکزیکی این کودکان برای مقابله با کارتل های مواد مخدر و دفاع از مردم در برابر درگیری های مسلحانه در حال آموزش هستند. اقدامی که خشم مقامات حقوق بشری را برانگیخته است. این کودکان که تعداد آنان ۱۹ تن اعلام شده و ماسک بر صورت زده و کلاه بر سر دارند به عنوان پلیس اجتماع استخدام شده اند. کوکانی که سن آنان از ۵ تا ۱۵ سال متغیر است و اسلحه حمل می کنند.

 • والدین سخت‌گیرتر کودکان دروغگوتری دارند

  والدین سخت‌گیرتر کودکان دروغگوتری دارند

  گروه اجتماعی الف، 

  نتایج یک تحقیق در کانادا نشان داده است که سخت‌گیری والدین بر دروغگویی کودکان تاثیر مستقیم دارد.