• اردوغان و ترامپ به توافق رسیدند

    اردوغان و ترامپ به توافق رسیدند

    گروه جهان الف، 

    رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا در تماس تلفنی ضمن توافق برای همکاری در بحران لیبی، بر لزوم حصول راهکار سیاسی برای این بحران تاکید کردند.