• آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ایران سیزدهمین کشور از نظر شما مبتلایان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ایران سیزدهمین کشور از نظر شما مبتلایان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۳۰ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ وضعیت تمام استان‌های کشور قرمز است

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ وضعیت تمام استان‌های کشور قرمز است

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۹ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در آستانه ۳۰ میلیونی شدن

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در آستانه ۳۰ میلیونی شدن

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۶ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۷ میلیون ۲۳۳ هزار نفر درحال درمان کرونا

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۷ میلیون ۲۳۳ هزار نفر درحال درمان کرونا

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۵ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۲۵۰ هزار مبتلای جدید

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۲۵۰ هزار مبتلای جدید

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۹ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در یک روز ۱۳۰۰ نفر را در هند قربانی کرد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در یک روز ۱۳۰۰ نفر را در هند قربانی کرد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۸ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ هند دوباره رکورد زد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ هند دوباره رکورد زد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۶ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۸۷ هزار مبتلای جدید در هند

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۸۷ هزار مبتلای جدید در هند

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۵ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا همچنان در تعداد مبتلایان بی‌رقیب است

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا همچنان در تعداد مبتلایان بی‌رقیب است

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۱ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۴ هزار فوتی جدید در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۴ هزار فوتی جدید در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۰ شهریور است.

 • آخرین آمار کرونا/ ابتلای بیش از ۲۴.۹ میلیون نفر در جهان + جدول تغییرات

  آخرین آمار کرونا/ ابتلای بیش از ۲۴.۹ میلیون نفر در جهان + جدول تغییرات

  گروه جهان الف، 

  طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۴ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از نیمی از مبتلایان جهان تنها در ۳ کشور

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از نیمی از مبتلایان جهان تنها در ۳ کشور

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۵ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۷۰ هزار مبتلای جدید در هند

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۷۰ هزار مبتلای جدید در هند

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲ شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا ۲۳ میلیون را مبتلا کرد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا ۲۳ میلیون را مبتلا کرد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز یکم شهریور است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ شمار مبتلایان جهان از مرز ۲۲ میلیون گذشت

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ شمار مبتلایان جهان از مرز ۲۲ میلیون گذشت

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۸ امرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۵۸ هزار مبتلای جدید در هند

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۵۸ هزار مبتلای جدید در هند

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۷ امرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از هزار فوتی جدید در آمریکا

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از هزار فوتی جدید در آمریکا

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۶ امرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ نگرانی‌ در هند، آمریکا و برزیل همچنان ادامه دارد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ نگرانی‌ در هند، آمریکا و برزیل همچنان ادامه دارد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۵ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ایران یازدهمین کشور از نظر تعداد مبتلایان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ایران یازدهمین کشور از نظر تعداد مبتلایان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۲ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۴ هزار ۵۵۰ فوتی جدید در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۴ هزار ۵۵۰ فوتی جدید در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۱ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا از مرز ۲۰ میلیون نفر گذشت

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا از مرز ۲۰ میلیون نفر گذشت

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۰ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۶۵ هزار مبتلای جدید در هند

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ ۶۵ هزار مبتلای جدید در هند

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۹ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا در آستانه ۵ میلیون مبتلا

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا در آستانه ۵ میلیون مبتلا

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۵ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۷۰۰ هزار فوتی در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۷۰۰ هزار فوتی در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۴ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کاهش چشمگیر آمار مبتلایان در برخی کشورها

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کاهش چشمگیر آمار مبتلایان در برخی کشورها

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۳ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا ۱۸ میلیونی شد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا ۱۸ میلیونی شد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۲ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۷۱ هزار مبتلای جدید در آمریکا

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۷۱ هزار مبتلای جدید در آمریکا

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۱۱ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۲۵۰ هزار مبتلای جدید در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ حدود ۲۵۰ هزار مبتلای جدید در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۸ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در کمین نفس‌های مردم

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ کرونا در کمین نفس‌های مردم

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۷ مرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۵۰ هزار مبتلای جدید در هند

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۵۰ هزار مبتلای جدید در هند

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۶ امرداد است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمار مبتلایان در اسپانیا صعودی شد

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمار مبتلایان در اسپانیا صعودی شد

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۳۱ تیر است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمار عجیب ابتلای جدید در آمریکا

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمار عجیب ابتلای جدید در آمریکا

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۳۰ تیر است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۵ هزار فوتی جدید در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۵ هزار فوتی جدید در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۹ تیر است.

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۱۴ میلیون نفر مبتلا در جهان

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ بیش از ۱۴ میلیون نفر مبتلا در جهان

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۸ تیر است.

 • جانز هاپکینز: مبتلایان به کرونا در آمریکا به مرز ۳.۵ میلیون نفر رسیدند

  جانز هاپکینز: مبتلایان به کرونا در آمریکا به مرز ۳.۵ میلیون نفر رسیدند

  گروه جهان الف، 

  طبق آمار دانشگاه «جانز هاپکینز» در ۲۴ ساعت گذشته با افزوده شدن ۶۶ هزار و ۴۶۴ مورد جدید به مبتلایان به کرونا در آمریکا، شمار کلی مبتلایان به این ویروس در این کشور به مرز ۳.۵ میلیون نفر نزدیک شد.  

 • آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا از مرز ۳.۵ میلیون مبتلا گذشت

  آمار به‌روز جهانی درباره کرونا/ آمریکا از مرز ۳.۵ میلیون مبتلا گذشت

  گروه سلامت الف، 

  این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر آمار منتشر شده تا روز ۲۵ تیر است.