• امن‌ترین منبع تامین نفت دنیا کجاست؟

    امن‌ترین منبع تامین نفت دنیا کجاست؟

    گروه جهان الف، 

    زمانی که جیسون کنی، نخست وزیر آلبرتا هفته گذشته اعلام کرد برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی این منطقه به تور یک هفته‌ای به آمریکا می‌رود، تصور نمی‌کرد وقایع ژئوپلیتیکی در هفته جاری بازار نفت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.