• ماجرای سعید مرتضوی و پرونده‌‌ی پیچیده‌اش

    ماجرای سعید مرتضوی و پرونده‌‌ی پیچیده‌اش

    گروه سیاسی الف، 

    همه اتفاقات پرونده‌اش مثل شخصیتش پیچیده و عجیب بود. از میزان محکومیت و جریمه گرفته تا نحوه دستگیری و سرانجام آزادی. سعید مرتضوی مدتی است که از زندان آزاد شده ولی از ابتدا تا انتهای پرونده‌ او همراه با انواع عفو و بخشش‌ها سوالاتی را ایجاد کرده است.