• ۱۰ سال حبس برای آتش زنندگان مراتع

    ۱۰ سال حبس برای آتش زنندگان مراتع

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اعلام کرد: طبق مکاتبات انجام شده با دادستان کل کشور، مقرر شد مجازات افرادی که به صورت عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شوند.