• اعطای نشان درجه یک هنری به پنج پیشکسوت حوزه تئاتر

    اعطای نشان درجه یک هنری به پنج پیشکسوت حوزه تئاتر

    گروه فرهنگی الف، 

    دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور در نشستی به رضا بابک، محمدرضا خاکی، صادق عاشورپور، آتش تقی پور و داریوش مودبیان از هنرمندان پیشکسوت حوزه تئاتر نشان درجه یک هنری اعطا کرد.