• آبشارهای روستای «شالما»

    آبشارهای روستای «شالما»

    گروه عکس الف،

    آبشار دودوزن یا آبشار خرمکش، در فاصله ۲۴ کیلومتری از شهرستان شفت استان گیلان و در منطقه خُرمکش قرار گرفته است. برای دسترسی به آبشار باید به «شهرستان شفت» رفت و مسیر جاده را به‌سمت کوه ادامه داد و با گذر از روستاهای «سفید مزگی»، «سیاهمزگی»، «خرم» و «خرمکش»، بسمت پل آهنی رفت.در مسیر راه از روستای «شالما» در سفید مزگی تا «خرمکش» در دره سیاهمزگی، آبشارهای زیادی است.