جلیلی: به جای وقت تلف‌کردن در گعده‌های سیاسی سعی کردیم ظرفیت‌های کشور را بشناسیم

  4030405082

سعید جلیلی: در ۱۱ سال گذشته به جای وقت تلف کردن در گعده های سیاسی سعی کردیم در شهرها و روستاهای مختلف حضور یابیم و ظرفیتهای کشور را بشناسیم.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین