قاضی‌زاده: برخی منتقدین را بی‌شناسنامه خوانده و ژن خود را برتر از مردم می‌دانستند/ پاسخ به ادعای پزشکیان درباره حادثه ۱۴۰۱ زاهدان

  4030405077

قاضی زاده: آفت سهمگین دولت سوم روحانی اینهاست: دولت آبان ۹۸، ۳ هزار مدیر نجومی خوار، دوست مسکن ستیز، دولت صفر کننده صادرات نفت، دولتی که خودکفایی را حرف مفت خواند و دولتی که مشاورش همسرش را با تفنگ زد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین