قالیباف: قوه مجریه جای آزمون و خطا و کسب تجربه نیست

  4030405074

قالیباف: والله قسم، قوه مجریه جای آزمون و خطا و کسب تجربه نیست.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین