سفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قم

  4030403078

صبح امروز یکشنبه ۳ تیرماه، دکتر محمد باقر قالیباف با سفر به قم پس از دیدار با آیات نوری همدانی و کریمی جهرمی، در مسجد امیرالمومنین(ع) و در جمع حامیان خود حاضر شد و به ایراد سخن پرداخت.

سفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قمسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به قم

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین