سفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرج

  4030403027

محمد باقر قالیباف، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه شنبه دوم تیرماه به کرج سفر کرد و با اقشار مختلف مردم دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرجسفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به کرج

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین