واکنش قاضی زاده هاشمی به احتمال انصرافش از رقابت ها

  4030403019

نامزد انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری گفت: اگر مبنا بر این است که دوستان ما در تلویزیون به ما بگن که انصراف بدهیم برای ما روشن کنید.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین